Werkwijze

Je kan een afspraak maken via het aanmeldformulier. Hier noteer je al zo volledig mogelijk waarom je voedingsadvies wil en wat je er van verwacht. Zo kan ik me ook zo goed mogelijk voorbereiden. Je krijgt dan antwoord per e-mail en we spreken een datum en tijdstip af.

De eerste consultatie duurt steeds een uur. Afhankelijk van je hulpvraag, probeer ik al een advies te formuleren. Soms is dit niet mogelijk en is verder onderzoek nodig.

Opvolgconsultaties duren een half uur, tenzij er om specifieke redenen meer tijd nodig is (bepaalde aandoeningen, topsport…). We bepalen samen hoeveel opvolgconsultaties er nodig zijn en hoeveel tijd er tussen zit.